Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Wczoraj (09.10 ) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach brali udział w działaniach „SMOG”. Podczas kontroli aut szczególną uwagę zwracali na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Przy każdej kontroli wykorzystywano dymomierz.

Policja aktywnie  uczestniczy w przedsięwzięciach  zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery m. in. przez prowadzenie działań ukierunkowanych na przeprowadzanie jak największej ilości badań emisji spalin pojazdów oraz na eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Przypominamy ,że w przypadku stwierdzenia zbyt dużej emisji spalin do atmosfery zatrzymywany jest  dowód rejestracyjny pojazdu. Następnie  samochód kierowany jest na badania diagnostycznie i dopiero po ich pozytywnym przejściu dopuszczany jest ponownie do ruchu. 

Wczoraj  funkcjonariusze  Wydziału Rychu Drogowego skontrolowali na terenie miasta i powiatu ponad 50 aut  z wykorzystaniem dymomierza.  W wyniku przeprowadzonych  kontroli  zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych, w tym  2 za ujawnione nieprawidłowości w zakresie emisji spalin i 1  za nadmierną emisję spalin.

autor: kom. Agnieszka Świerczewska

 KMP w Siedlcach