Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach w dniach od 14 do 18 października 2019 roku

Zapraszamy na panel dyskusyjny „Mediacja – jak skutecznie ją promować w środowisku sędziów, prokuratorów i przedsiębiorców ?”, który odbędzie się w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a,  w godzinach od 1000-1400 organizowany w ramach projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator przy Konfederacji Lewiatan". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Głównym celem panelu dyskusyjnego jest omówienie barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji z uwzględnieniem uwarunkowań województwa mazowieckiego. W panelu będzie brało udział 5 grup interesariuszy – przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, mediatorów, przedsiębiorców oraz absolwentów ekonomii, zarządzania i kierunków pokrewnych. Wnioski ze spotkań posłużą opracowaniu wytycznych w zakresie usprawnienia funkcjonowania instytucji mediacji w Polsce. 

Ponadto w związku z obchodami w dniu 17 października 2019 roku Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz w dniach 14-18 października 2019 roku Tygodnia Mediacji na terenie sądów okręgu siedleckiego odbędą się dyżury mediatorów w Sądzie Rejonowym w Siedlcach :

 

Pani Emilia Stańczuk  -  14.10.2019 r. w godz. 900-1600

Pan Sebastian Ignaciuk 15.10.2019r. w godz. 1300-1600

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów na drodze mediacji do kontaktu z mediatorami.

Oprac/ SO Siedlce