Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


16 lipca 2020 roku, w porozumieniu z Nadleśnictwem Siedlce siedleccy strażacy po raz kolejny dokonali rozpoznania operacyjnego i przeprowadzili praktyczne ćwiczenia z zakresu budowy zaopatrzenia wodnego poprzez zasysanie wody przy użyciu pomp strażackich ze zbiornika wodnego w miejscowości Sionna, w kompleksie leśnym na terenie leśnictwa Kotuń.

W sposób szczególny zwrócono uwagę na możliwość prowadzenia działań gaśniczych w kompleksach leśnych z uwzględnieniem zaopatrzenia wodnego, realizowanego na bazie zbiornika naturalnego, który został ujęty jako punkt czerpania wody w dokumentach opracowanych przez Nadleśnictwo Siedlce.