W związku z zaplanowanym na dzień 31 marca 2023 roku (piątek) centralnym wdrożeniem zmian w systemie: Rejestr Dowodów Osobistych, sprawy z zakresu:

  • - złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  • - odbioru dowodu osobistego,
  • - nadania numeru PESEL oraz statusu UKR obywatelowi Ukrainy,

w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) będą załatwiane do godziny 14.00.


UM Siedlce: Ogłoszenie