Strażacy z Siedlec szkolą Wojskowe Centrum Rekrutacji z pierwszej pomocy przedmedycznej
W dniu 4 czerwca 2024 roku, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach przeprowadzili spotkanie edukacyjne z pracownikami i żołnierzami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Spotkanie miało na celu przybliżenie specyfiki pracy strażaka oraz przeszkolenie uczestników z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  1. Spotkanie edukacyjne w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
  2. Prezentacja umundurowania i sprzętu strażackiego.
  3. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach prowadzonej prewencji społecznej, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przybliżyli uczestnikom spotkania specyfikę swojej pracy. Była to nie tylko okazja do zaprezentowania codziennych wyzwań, z którymi mierzą się strażacy, ale także możliwość pokazania różnorodności sprzętu używanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Podczas spotkania, funkcjonariusze szczegółowo zaprezentowali umundurowanie strażaków oraz omówili jego funkcjonalność i znaczenie w codziennych akcjach ratunkowych. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska sprzęt, który jest na co dzień używany przez strażaków, w tym różnego rodzaju narzędzia ratownicze i gaśnicze.

Jednym z najważniejszych elementów spotkania było przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy w przystępny sposób wyjaśnili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz pokazali, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Dzięki praktycznym ćwiczeniom, uczestnicy mogli na własnej skórze przekonać się, jak ważne jest szybkie i skuteczne działanie w nagłych przypadkach.

Takie inicjatywy edukacyjne mają ogromne znaczenie, ponieważ zwiększają świadomość społeczną i przygotowują mieszkańców do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Działania prowadzone przez strażaków są nieocenione, gdyż nie tylko ratują życie, ale również uczą, jak samemu można pomóc innym w potrzebie.


Według informacji z: Straż Pożarna Siedlce